Tallinna kinokavad

Laupäev, 23. september
Homsed kavad
12:​00
solaris
12:​00
ccplaza
12:​10
solaris
12:​10
viimsi
12:​15
ccplaza
12:​15
ccplaza
12:​20
solaris
12:​20
viimsi
12:​30
artis
12:​30
kosmos
12:​35
viimsi
12:​45
sõprus
12:​45
ccplaza
12:​45
viimsi
12:​45
viimsi
13:​00
mustamäe
13:​00
ccplaza
13:​00
artis
13:​00
viimsi
13:​00
kosmos
13:​10
mustamäe
13:​10
ccplaza
13:​10
viimsi
13:​10
viimsi
13:​15
mustamäe
13:​20
solaris
13:​20
ccplaza
13:​20
viimsi
13:​30
solaris
13:​30
viimsi
13:​30
kosmos
13:​40
ccplaza
13:​40
viimsi
13:​45
ccplaza
13:​45
viimsi
13:​50
mustamäe
13:​55
viimsi
14:​00
solaris
14:​00
ccplaza
14:​05
viimsi
14:​10
ccplaza
14:​15
mustamäe
14:​20
solaris
14:​20
viimsi
14:​30
solaris
14:​30
mustamäe
14:​30
ccplaza
14:​30
artis
14:​30
viimsi
14:​45
ccplaza
14:​45
viimsi
14:​45
kosmos
14:​50
sõprus
14:​50
solaris
14:​55
viimsi
15:​00
solaris
15:​00
ccplaza
15:​00
ccplaza
15:​00
viimsi
15:​10
mustamäe
15:​10
viimsi
15:​15
artis
15:​20
mustamäe
15:​20
ccplaza
15:​20
viimsi
15:​25
viimsi
15:​35
viimsi
15:​40
solaris
15:​45
ccplaza
15:​45
viimsi
15:​45
kosmos
15:​55
viimsi
16:​00
solaris
16:​00
mustamäe
16:​00
ccplaza
16:​00
viimsi
16:​00
kosmos
16:​10
solaris
16:​10
ccplaza
16:​10
viimsi
16:​20
ccplaza
16:​30
mustamäe
16:​30
ccplaza
16:​40
solaris
16:​40
solaris
16:​40
mustamäe
16:​40
ccplaza
16:​40
artis
16:​45
viimsi
17:​10
artis
17:​10
viimsi
17:​15
ccplaza
17:​15
kosmos
17:​20
solaris
17:​20
mustamäe
17:​20
ccplaza
17:​30
solaris
17:​30
mustamäe
17:​30
ccplaza
17:​30
viimsi
17:​40
sõprus
17:​40
solaris
17:​40
ccplaza
17:​45
mustamäe
17:​50
kosmos
18:​00
ccplaza
18:​20
ccplaza
18:​20
viimsi
18:​40
ccplaza
18:​45
solaris
18:​45
artis
18:​50
mustamäe
18:​50
ccplaza
19:​00
solaris
19:​00
ccplaza
19:​00
artis
19:​00
kosmos
19:​10
mustamäe
19:​10
ccplaza
19:​15
viimsi
19:​20
mustamäe
19:​20
ccplaza
19:​25
viimsi
19:​30
solaris
19:​30
mustamäe
19:​30
kosmos
19:​35
viimsi
19:​40
solaris
19:​40
ccplaza
19:​45
solaris
19:​45
ccplaza
19:​50
mustamäe
20:​00
solaris
20:​00
mustamäe
20:​00
ccplaza
20:​10
kosmos
20:​30
sõprus
20:​45
ccplaza
20:​50
ccplaza
21:​00
ccplaza
21:​10
ccplaza
21:​10
artis
21:​20
ccplaza
21:​20
viimsi
21:​30
ccplaza
21:​30
artis
21:​30
viimsi
21:​40
solaris
21:​40
mustamäe
21:​45
ccplaza
21:​45
kosmos
21:​50
solaris
21:​50
solaris
21:​50
mustamäe
21:​50
viimsi
22:​00
solaris
22:​00
mustamäe
22:​00
ccplaza
22:​00
viimsi
22:​00
kosmos
22:​05
mustamäe
22:​10
solaris
22:​10
mustamäe
22:​10
ccplaza
22:​20
solaris
22:​20
mustamäe
22:​20
ccplaza
22:​30
ccplaza
22:​30
kosmos